Certificat de garanțieMobila MONALISA
 Declarație de conformitate
 Instrucțiuni de instalare, utilizare și întreținere

 www.e-monalisa.ro
 Certificat de garanție
 Factura nr…………………. /………………….
 Durata medie de utilizare a produselor de mobilier, mobilier tapițat și saltele este de 5 ani.
 Perioada de garanție pentru produsele de mobilier, mobilier tapițat și saltele (mobilierul pentru holuri, dining, dormitoare și camere de tineret, camere de zi - living, bucătării, mese, scaune și colțare, canapele și fotolii) este de 24 luni pt. persoane fizice si de 12 luni pentru toate formele de persoane juridice, de la data emiterii facturii și se referă la mobilerul utilizat pentru uz casnic.
 Daca nu se specifica altfel, unitatea de service este REK Evolution s.r.l. – Mun. Oltenita, Jud. Calarasi, B-dul 22 Decembrie, nr. 1N.
 Formularea reclamatiei se poate face in scris, direct la unitatea de service sau prin email la adresa reclamatii @ e-monalisa.ro
 Condiţii generale
 Prin prezentul Certificat de Garanție, drepturile și obligațiile vânzătorului și ale cumpărătorului sunt stabilite în conformitate cu dispozițiile OUG 140/2021.   Garanțiile și politica de retur nu afectează în niciun mod drepturile legale ale consumatorilor persoane fizice.
 Compania REK Evolution srl se angajează să garanteze conformitatea produselor achiziționate, conform prevederilor legale, într-un termen de 24 luni de la livrarea produsului în condiții de folosință corespunzătoare.
Pentru produsele achiziționate din Outlet, garanția este de 12 luni și acoperă doar viciile ascunse.
Pentru produsele din componența mobilierului de birou (scaune) garanția este de 24 luni pt. persoane fizice si de 12 luni pentru toate formele de persoane juridice.
• Vânzătorul trebuie să livreze cumpărătorului produse care:
- Sunt conforme cu descrierea dată de vânzător și posedă calitățile mostrelor sau modelelor folosite de către vânzător.
- Corespund pentru scopurile pentru care bunurile de tipul acesta sunt în mod normal utilizate (mobilier de uz casnic).
- Prezintă calitatea și performanțele care sunt normale pentru produsele de același tip și pe care cumpărătorul poate în mod rezonabil să le anticipeze, ținând cont de orice solicitare făcută, referitor la ele, prin publicitate sau etichetare.
• Vânzătorul este de asemenea responsabil pentru orice lipsă a conformității rezultată dintr-o instalare incorectă dacă:
- Instalarea a constituit parte din contractul de vânzare și bunurile au fost instalate de către vânzător sau sub răspunderea sa.
- Produsul a fost instalat de către cumpărător dar instalarea incorectă a fost urmarea unor deficiențe din instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere.
- Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele, dar nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare - cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator.
• Răspunderea vânzătorului este angajată dacă lipsa de conformitate apare în termen de 24 luni pt. persoane fizice si de 12 luni pentru toate formele de persoane juridice calculat de la livrarea produsului.
• Cumpărătorul trebuie să informeze vânzătorul asupra oricărui defect ce ar produce agravarea defectiunii sau ar pune in pericol utilizatorul imediat ce a constatat defectul.
• Deteriorarea, pierderea, imposibilitatea de a prezenta eticheta de produs(cod de bare, serii de identificare etc) invalidează dreptul de garanție și exonerează vânzătorul de orice obligații.
• Nu montati, nu folositi si/sau nu continuati folosirea produselor defecte si/sau cu defecte.
 Montarea, folosirea si/sau continuarea folosirii produselor ce prezinta defecte de orice fel poate implica riscuri pe care vi le asumati in totalitate, reprezinta acceptul dvs. de a le pastra “asa cum sunt” dar anuleaza si posibilitatea de a formula reclamatii ulterioare.
• Nu montati/instalati componente ce se presupun a fi defecte, continuarea montajului implica pastrarea lor asa cum sunt si asumarea oricaror efecte neplacute ulterioare.
• Orice reparare sau înlocuire va fi realizată într-o perioadă rezonabilă de timp, stabilită de comun acord între vânzător și cumpărător, perioadă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-primire.
• Vânzătorul poate refuza să înlocuiască produsul neconform, dacă acest lucru este imposibil sau prea costisitor în comparație cu soluții alternative care sunt disponibile ținând cont de:
- Valoarea produsului fără defect.
- Semnificația lipsei de conformitate.
• Cumpărătorul poate solicita o reducere de preț corespunzătoare sau rezoluțiunea contractului, în următoarele cazuri:
- Dacă vânzătorul nu poate nici repara și nici înlocui produsul.
- Dacă vânzătorul nu a realizat remedierea într-o perioadă rezonabilă de timp.
- Cumpărătorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului dacă lipsa conformității este minoră.
 În cazul solicitării de reparații în perioada de garanție, cumpărătorul va trebui să formulize reclamatie insotita de certificatul de garanție, factura/chitanța, eticheta coletului și poze cu defectul reclamat la adresa de email mentionata sau direct la unitatea de service.
• Produsele cumpărate sunt însoțite de instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere care trebuie citite și respectate obligatoriu înainte și după instalarea și folosirea produsului.
• Prezenta garanție acoperă orice defecțiune cauzată de un defect de fabricație, nu și modificari, deteriorări externe provocate precum zgârieturi, lovituri, tăieri.
• Garanția se referă la părțile/componentele de folosință îndelungată și nu se extinde asupra părților casabile sau asupra componentelor care pot suferi deteriorări din cauza utilizării necorespunzătoare, precum: huse, balamale, feronerie.
• Furnizorii noștri de electrocasnice, chiuvete și baterii oferă certificate de garanție proprii și servicii de garanție/postgaranție.
• În perioada de garanție clientul beneficiează de constatare și remediere/înlocuire fără cost***.
• Fiecare produs vândut trebuie să fie însoțit de certificatul de garanție. Clientul semnează de luare la cunostință cu privire la prevederile stipulate în certificate (instalare, utilizare și întreținere). În perioada de postgaranție se oferă aceleași servicii dar contra cost.
• Certificatele de garanție și manualul de utilizare sunt disponibile în/pe ambalajul de protecție (Electrolux, Zanussi, Candy, Bosch, Ferro, Novaservis) sau la biroul de Facturare (Whirlpool, Franke, Alveus, GrandeLux).
• Accesoriile, componentele casabile și consumabilele nu au garanție (becuri, tăvi, grătare, grilaje, butoane, filtre carbon, panouri sticlă, furtune, etc.).
• Nu se acordă garanție, în următoarele situații:
- Deteriorări și defecțiuni datorate transportului necorespunzător de către cumpărător, manipulării, depozitării în condiții neadecvate (umiditate, expunerea la raze, intemperii) sau dezambalării defectuoase a produsului (tăierea accidentală a produsului prin folosirea de obiecte neadecvate - cutter).
- Defecțiuni provocate de cumpărător prin modificari, folosirea, instalarea, exploatarea și întreținerea greșită a produsului, contrare recomandărilor din instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere.
- In toate situatiile de montaj impropriu executat de personal fara pregatire in domeniu. 
- Spargerea produselor sau a componentelor din sticlă sau zgârierea produselor după recepţia acestora.
- Utilizarea produsului în condiții ambiante (temperatură, umiditate) contrare recomandărilor din instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere.
- Folosirea produselor pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute (mobilier pentru uz casnic).
- Folosirea produselor in combinatii cu alte produse defecte (exemplu saltea pe somiera improprie).
- Încărcarea inegală a polițelor dulapurilor cu obiecte sau mișcarea lor din loc pot să deregleze ușile sau sertarele. După efectuarea montajului și instalării și după efectuarea reglajelor la sertare și uși, confirmate de cumpărător prin semnătură, vânzătorul nu mai are nicio obligație privind repetarea acestor servicii.
- Tasarea umpluturilor (spumă poliuretan, latex, altele) și întinderea pielii naturale și imitației de piele sau stofei (la canapele și saltele) precum și mătuirea sau, după caz, lustruirea produselor, toate acestea produse în timp, ca urmare a uzurii într-o utilizare normală nu sunt considerate defecte.
***În cazul reclamațiilor nefondate (utilizare necorespunzătoare sau identificare greșită a problemei) clientului i se poate solicita contravaloarea deplasării și constatării.
- Diferențele de nuanțe pe același cod de culoare, dacă produsele în cauză nu au fost comandate în același timp și pe aceeași comandă (pot fi diferențe de nuanță de la lot la lot).
Atenție: nu se consideră neconformitate, respectiv motiv de reclamații micile diferențe de nuanțe ce pot apărea între mostrarul din magazine și materialul de acoperire al produslui primit.
- În caz de furt, folosirea produsului în regim industrial sau public, în scop profesional, locuri publice sau în caz de revânzare, sau în alte scopuri/condiții decât cele pentru care a fost produs (urcarea cu picioarele pe scaun, canapea sau saltea, așezarea sau urcarea pe brațele canapelelor).
- Pentru materialul de acoperire al produselor de tapițerie, inclusiv scaunele tapițate și saltelele dacă acestea prezintă urme de murdărie, păr de la animale de companie, mirosuri deranjante, urme de mucegai, diverse pete, curățarea neadecvată prin folosirea de soluții/substanțe improprii care pot duce la deteriorarea acestuia (alcool, solvent,etc.) ori materialul a fost agățat, zgâriat, ciupit, tăiat, ars.
- Pentru corpurile de iluminat din componența mobilierului (becuri, LED-uri) care se deteriorează în urma unor defecte generate de șocuri mecanice sau de fluctuație, vârfuri de tensiune, lipsa împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu impropriu (alimentarea la tensiune necorespunzătoare, umezeala excesivă și temperatură necorespunzătoare). Becurile, LED-urile, sunt consumabile și nu sunt acoperite de garanție.
Atenție: Prinderea incorectă a produselor în perete duce la excluderea de garanție.
 Aceasta se va face conform schemelor de montaj, în coformitate cu structura peretelui iar raspunderea este asumată integral de catre montator/instalator.
 Defecțiunile survenite ca urmare a fixării corpurilor suspendate în mod neadecvat nu sunt acoperite de garanție.
 Verificarea stabilitatii corpurilor atat dupa instalare cat si periodic este exclusiv responsabilitatea clientului.
- Deteriorări existente la momentul achiziționării produsului, de care cumpărătorul a fost informat și pentru care a beneficiat de un preț special sau o reducere a prețului.
• Toate cheltuielile cu remedierea defecțiunilor apărute în perioada de garanție se suportă de către furnizor. Excepție fac produsele defectate în perioada de garanție, în condițiile de excludere.
• Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de confomitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către cumpărător.
• Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție, care curge de la data preschimbării produsului.
• Produsele de folosință îndelungată defectate în termenul de garanție legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, la cererea cumpărătorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui cumpărătorului contravaloarea produsului respectiv după returnarea la vânzător.
 Protejați mediul înconjurător! Reciclați și eliminați ambalajele/produsele, în conformitate cu legislația în vigoare.
 Deșeurile trebuie colectate selectiv și predate către agenți economici autorizați pentru operațiuni de colectare/valorificare/eliminare.

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat acest produs
Satisfacția dumneavoastră reprezintă o responsabilitate esențială pentru noi
Suntem o echipă cu experienta, entuziasm si pasiune ce investește toate resursele pentru a oferi produse de cea mai bună calitate.
Furnizorii nostri sunt atent selectionati iar tehnologia de fabricație satisface cele mai înalte standarde de calitate.
Declarație de conformitate nr. 13/13.09.2019
Noi, S.C. REK Evolution s.r.l.. cu sediul social in Oltenita, B-dul Tineretului, nr. 93-103, județul Calarasi înmatriculată la Oficiul Registrului și Comerțului cu nr. J51/66/1991, Cod de Identificare Fiscală nr. RO1932134, declarăm pe propria răspundere că mobilierul pentru holuri, dininguri, dormitoare, camere de tineret, camere de zi - livinguri, bucătării având în componență plăci pe bază de lemn, fronturi din MDF plastifiat și vopsit, lemn masiv, sticlă aplicată, blaturi laminate, saltele si tapițerii din diferite tipuri de stofă și imitație din piele produse și/sau distribuite de noi precum și serviciile de transport și montaj, care fac obiectul acestei declarații, nu pun în pericol viața, sănătatea și securitatea consumatorilor, nu produc impact negativ asupra mediului, sunt în conformitate cu specificațiile tehnice și standardele de firmă,
cu normativele și standardele de calitate SR 770/2006 - “Mobilier de lemn; Condiții tehnice generale de calitate” SR 5402/2008 - Mobilier, Tapițerie; SR EN 716-1+A1:2013 - “Paturi fixe și paturi pliante de uz casnic, pentru copii”; TS EN 747-1+2012+A1 - “Paturi suprapuse - Condiții generale de calitate și cu legislația românească și europeană în vigoare”.
Produsele iși pierd conformitatea dacă nu sunt respectate Instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere (atașate).
Prezenta declarație este emisă în conformitate cu standardul SR-EN-ISO 17050-1:2005 “ Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale”. Declarația este disponibilă pe website la adresa: www.e-monalisa.ro
Fiecare piesă de mobilier are particularităţile sale, iar de aici decurg câteva recomandări și instrucţiuni de folosire pe termen lung care, respectate, pot prelungi durata de utilizare a produselor.
Instrucțiuni de utilizare și întreținere:
 Mobilier corp
 Bucătării, dormitoare - camere de tineret, dininguri, livinguri, holuri Instrucțiuni generale:
 Mobilierul din PAL melaminat și MDF respectă standardele europene în concordanţă cu clasa E1 pentru emisiile de formaldehidă.
• Durata medie de utilizare a mobilierului corp este de 5 ani, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare, montaj și exploatare.
• La piesele de mobilier utilizate zilnic, este posibil ca șuruburile/piuliţele să se slăbească. Verificați-le ori de câte ori se observă instabilitatea produsului și strângeți-le o dată la jumătate de an pentru a vă asigura că își păstrează stabilitatea. Evitați astfel situații neplăcute precum prăbușirea corpurilor sau a părților componente ori deteriorarea subansambelor precum balamale, mânere, filete șuruburi sau tije, plăci și în general orice reper asamblat prin înfiletare, situații ce nu fac obiectul garanției produsului.
Pentru orice categorie de mobilier sunt strict interzise dezambalarea coletelor (cutiilor) folosind obiecte tăioase sau dure.
• Încărcarea inegală a mobilierului corp cu obiecte sau mișcarea acestora din poziția instalată, nedemontate,
pot duce la dereglarea, dezechilibrarea ușilor și/sau sertarelor. Încărcarea maximă pe poliţă să fie de 7 kg, iar greutatea să fie distruibuită cât mai uniform.
• Periodic, vă sfătuim să schimbați locul accesoriilor și al altor obiecte așezate pe mobilă. Iată și câteva explicaţii: Articolele precum telefoanele, ceasurile cu alarmă, lămpile, decoraţiunile, computerele ș.a.m.d. sunt prevăzute cu suport din cauciuc. Dacă rămân vreme îndelungată în același loc, acestea se pot lipi de mobilă sau pot duce la decolorarea suprafeţei. De asemenea, vă recomandăm să nu păstrați pentru timp îndelungat suporturile pentru farfurii ori alte asemenea protecţii din plastic pe masă, întrucât componentele chimice din plastic pot migra în finisaj, iar acest lucru duce la amprentarea, decolorarea și deteriorarea acestuia. Nu acoperiți mobilierul pentru timp îndelungat.
Protejați suprafaţa de lucru când folosiți obiecte care pot păta, se pot imprima sau pot deteriora mobilierul, precum pixurile, creioanele, markerele și lipiciul.
• Evitați să așezati obiecte fierbinţi pe suprafeţele mobilierului. Întindeți șervete de masă sub farfurii, cești de cafea sau de ceai. Folosiți suporturi de pahar pentru băuturi, deopotrivă calde și reci.
• Evitați scurgerea de lichide pe zonele sensibile ale mobilierului: colțuri, margini, nișe. Absorbţia lichidelor produce umflarea panourilor. Uscați repede folosind o cârpă moale și curată. Evitați frecarea.
• Evitați expunerea mobilierului în lumina directă a soarelui, pentru a preveni decolorarea finisajului.
La expunere îndelungată, razele ultraviolete pot cauza apariţia de microfisuri în finisaj, îngălbenire, decolorare sau închiderea la culoare.
• Evitați expunerea prelungită la temperaturi extreme, scăzute sau ridicate, dar și variaţiile de temperatură.
• Ridicați obiectele în loc să fie frecate de suprafațe. Evitați frecarea în cazul finisajelor mate sau cu luciu fin, întrucât mătuirea sau, după caz, lustruirea produselor apărute în timp ca urmare a uzurii într-o utilizare normală tinde să crească. Deteriorările produse mobilierului din aceste cauze nu sunt considerate defecte.
• Este complet nerecomandată poziționarea corpurilor de mobilier în apropierea surselor de căldură (sobe, plite, calorifere etc).
• Nu folosiți somiere defecte pt. niciun model de saltea.
• Nu folosiți un cuţit sau o altă ustensilă ori instrument direct pe blat; folosiți întotdeauna un tocător.
• Nu puneți electrocasnicele generatoare de abur sub corpurile suspendate, altele în afara zonei acoperite de hotă. În caz contrar, aburul va păta sau exfolia canturile ușilor sau carcaselor.
 Instrucțiuni de întreținere:
• Ștergeți periodic praful folosind o cârpă albă moale care a fost umezită în apă, apoi folosiți o cârpă moale și uscată pentru a absorbi toată umezeala. Nu folosiți acetonă, dizolvanţi sau produse pentru curățarea geamurilor pe suprafaţa mobilierului.
• Înainte de asamblarea obiectelor de mobilier, verificați planeitatea pardoselii. O abatere mai mare de 5 mm pe lungimea de 1m, va face imposibilă reglarea ușilor și sertarelor și poate duce la aspect necorespunzător, de care vânzătorul nu poate răspunde. Abaterile de planeitate pot fi compensate cu adaos de material sub corpurile de mobilier.
 Pericol de prăbușire!
• Nu montați corpurile suspendate pe pereți din materiale slab rezistente (gipscarton); folosiți sisteme de fixare corespunzătoare. Kitul de montaj din coletul de feronerie asigură fixarea în suport solid tip cărămidă, beton.
• Pentru produsele ce necesită ancorare în perete este obligatoriu folosirea accesoriilor corespunzatoare conform fiecarui tip de perete.
• Mobilierul din PAL și lemn se păstrează în încăperi cu temperaturi cuprinse între 0˚C și 35˚C și umiditatea de 50-70%.
• Mobilierul nu se deplasează prin împingere, ci se ridică pentru a i se schimba poziția. Retineti ca va asumati intreaga responsabilitate atat in cazul provocarii de accidente cat si in cazul provocarii de defectiuni.
• Efectuați montajul pieselor pe o suprafață plană și nu foarte dură, pentru a evita deteriorarea componentelor.
• Manipulați cu grijă pentru a evita deteriorarea.
 Mobilier tapițat
Canapele, colțare, paturi, fotolii cu diferite tipuri de materiale de acoperire (stofe, piele naturală, imitație piele) Instrucțiuni generale:
• Durata medie de utilizare a produselor din categoria canapele, fotolii din material textil, inclusiv imitație piele este de 5 ani, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare, montaj și exploatare.
• Pentru a păstra fermitatea și forma structurii, este esenţial să nu săriți pe canapea sau fotoliu, să nu vă așezați pe spătar sau pe braţe. Presiunea exercitată pe componente care nu sunt destinate șederii poate provoca deteriorări; de asemenea, dacă este vorba de canapele și fotolii cu sistem de extensie/ recliner, la presiune improprie, ca de exemplu sărituri, mecanismele se pot deteriora.
• Nu lăsați copiii să se joace cu mecanismul de extensie/recliner și să sară pe acesta. Strângeți lenjeria de pat înainte de a strânge extensia. Evitați să vă așezați pe marginea extensiei pentru că există pericolulca aceasta să se îndoaie.
• Nu aduceti modificari produselor, nu folositi produsele incomplete(fara picioare sau cu suporti improvizati)
• Folosirea pentru dormit permanent a extensiilor (acestea fiind realizate pentru folosirea lor ocazională) poate conduce la posibilitatea ca în timpul utilizării acestea să producă zgomote provenind de la frecarea părților scheletului metalic între ele dar si uzura premature a intregului ansamblu.
• Este interzisă mutarea canapelelor și a fotoliilor prin împingere sau tragere. Când le mutați, ele trebuie ridicate de la bază. Niciodată să nu trageți de pernele moi ale canapelei pentru a o muta din loc.
• În primele 3 luni de utilizare, spuma poliuretanică sau fibră siliconizată, folosită la umplerea pernelor pentru canapele se va tasa treptat și ușor. Este o etapă firească de reașezare a structurii. După această perioadă, va ajunge la forma finală și se va stabiliza complet. Drept urmare, apariţia unor cute ale tapiţeriei este normală. În ceea ce privește spuma poliuretanică, acesta se poate tasa în timpul transportului. De aceea, este necesară o modelare a umpluturii din perne prin baterea ușoară a acestora.
• Tasarea umpluturilor (poliuretan, fibră siliconizată) și întinderea imitației de piele sau a stofei, precum și mătuirea sau după caz, lustruirea produselor de-a lungul timpului sunt o urmare a uzurii într-o utilizare normală. În consecinţă, nu sunt considerate defecte.
• Fiți atenți la efectele luminii naturale! Lumina soarelui poate duce la deteriorarea fibrelor și la decolorarea stofelor. Așezați mobilierul tapiţat (scaune, paturi, fotolii, canapele, tabureți etc.) departe de lumina directă a soarelui. Distanţa de fereastră pe care o recomandăm este de minimum 50 cm.
• Variațiile extreme de temperatură pot dăuna mobilierului tapițat. Caloriferele și țevile de încălzire pot usca fibrele țesăturilor și pot decolora materialul textil. Aerul rece și uscat al aparatului de aer condiționat poate, de asemenea, afecta atât țesătura, cât și rama. Așezati mobilierul tapiţat astfel încât să fie la o distanță de cel puțin 50 cm față de aparatul AC/aerotermă/calorifer. Nu depozitați tapițeria într-un subsol umed sau într-o mansardă supraîncălzită. Dimensiunile anumitor țesături, îndeosebi ale celor din fibre naturale, pot fi afectate de modificările condițiilor din încăpere. Când umiditatea este ridicată, stofa se poate lărgi, întrucât absoarbe umezeala. Acest lucru duce la un aspect neîngrijit al tapițeriei.
• Produsele de tapițerie deschise la culoare (alb, bej sau crem pe orice tip de material de acoperire) sunt predispuse la deterioararea materialului de acoperire prin migrarea unei culori mai puternice ca bază (negru, maro, albastru, violet, verde, etc.) de pe obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie, anumite lacuri pentru unghii/produse de cosmetică, anumite culori de jeans și, prin urmare, nu recomandăm ca aceste materiale să interacționeze.
• Dacă aveți un animal de companie în casă, aveți nevoie de o întreținere mai atentă și chiar mai frecventă a produselor tapițate. Recomandarea noastră este să luați măsuri pentru protejarea tapițeriilor și să le aspirați frecvent.
• Stofele de tapițerie pot absorbi transpirația și grăsimea din piele, păr, de pe mâinile murdare și de pe haine. Protejați canapelele cu huse speciale în zonele de contact.
• Evitați să așezați ziarul pe tapițerie. Tușul se poate imprima pe materialul de acoperire, mătuind culoarea și contribuind la murdărire.
• Evitați agățarea și găurirea tapițeriei cu bijuterii, catarame sau încuietori ori cu conținutul din buzunare.
Deteriorările provocate de toate acestea nu sunt acoperite de garanție.
• Veți observa că, în timp, aspectul unei canapele va începe, treptat, să se modifice. Este vorba despre schimbări considerate semne normale de folosință.
Iată câteva dintre aceste modificări la care vă puteți aștepta:
• Aspectul de fibre încolăcite. Dată fiind frecarea, cele mai multe tapițerii prezintă, în timp, semne de folosință cum ar fi aspectul de fibre încolăcite (scame).
• Tasarea stofei de-a lungul timpului este urmarea uzurii într-o utilizare normală.
• Nu așezați obiecte grele pe brațe.
Caracteristici tehnice și norme de utilizare al mecanismelor pentru canapelele extensibile:
• Mecanismele trebuie utilizate numai pentru scopul pentru care au fost create, adică ședere în poziția șezut când mecanismul este pliat sau în poziția culcat când mecanismul este extins.
• Mecanismele de pat sunt proiectate și destinate pentru utilizare ocazională și nu pentru folosința intensa.
• Deschiderea și închiderea mecanismului să nu se facă în mod brutal, pentru a evita ruperea componentelor care fac parte din sistemul de culisare.
• Este interzis a se sări sau a se sta în picioare atât pe mecanismul extins cât și atunci când acesta este pliat.
• În momentul în care mecanismul urmează a fi pliat (închis) constructiv acesta are un spațiu interior creat numai pentru salteaua cu care a fost prevăzut. De aceea este interzis a se lăsa înăuntru perne, plăpumi, pături sau altele de acest gen, care necesită un volum mai mare și forțează sistemul de pârghii.
• În cazul canapelelor, colțarelor și fotoliilor prevăzute cu ladă de depozitare este interzis a se lăsa înăuntru perne, plăpumi, pături sau altele de acest gen, care necesită un volum mai mare și forțează dedesubtul șezutului, sistemul de pârghii, mecanismul de extensie sau fundul lăzii pentru lenjerie. Defecțiunile generate de aceste acțiuni nu fac obiectul garanției.
• Canapelele oferă un spațiu interior creat pentru depozitarea lenjeriei ușoare, dacă nu se specifică altfel, lada pentru păstrarea lenjeriei a canapelelor de două locuri poate susține o greutate maximă de 15kg iar lada pentru păstrarea lenjeriei în cazul canapelelor de 3 locuri poate suporta o greutate maximă de 25kg. Este interzisă depozitarea de obiecte ce depășesc greutatea maximă suportată, aceste acțiuni pot duce la desprinderea fundului lăzii pentru lenjerie. Defecțiunile generate de aceste acțiuni nu fac obiectul garanției.
• La deschiderea canapelei, este important să avem mâinile poziționate cât mai central, pentru a realiza extensia cât mai corect și pentru a evita deteriorarea mecanismului prin poziționarea mâinilor în dreapta sau în stânga canapelei.
• Este interzis la extinderea mecanismului, de a se trage de piciorul de față. Mecanismul trebuie extins exclusiv trăgând de bara de față special montată pentru această operațiune. Când mecanismul ajunge în poziție orizontală, deasupra lăzii în care a fost depozitat, abia atunci începe procesul de extindere/depliere mecanism prin tragere succesivă de piciorul de față și apoi rama mecanism. Dacă acest procedeu nu este urmat, mecanismul își pierde garanția.
• Ruperea plaselor din metal prin punctele de sudură, în cazul în care canapeaua nu este folosită corespunzător, duce la pierderea garanției (nu sărim și nu călcăm pe canapea - fapt ce duce la deteriorarea sistemului de extensie).
 Reclinere
• Reclinerele sunt mecanisme proiectate exclusiv cu gândul la confort, adaptabilitate la stilul tău personal și, în egală măsură, durabilitate. Cu ajutorul acestui sistem, gradul de înclinare a spătarului, precum și poziţia picioarelor se pot schimba până la configuraţia ideală a ocupantului.
• Când mecanismul este nou, este posibil să fie nevoie de multă presiune. Reglarea va deveni mai ușoară pe măsură ce mecanismul este folosit.
• Lăsați întotdeauna șezutul într-o poziție dreaptă, pe închis și țineți mâinile și picioarele departe de mecanisme.
• Se pot acţiona trăgând de o clapetă sau apăsând ușor pe spătar.
 Instrucțiuni de întreținere:
• Nu folosiți solvenţi pentru curăţarea părţii metalice a mecanismului; ștergerea cu o cârpă curată este suficientă. La mecanismele metalice se recomandă ungerea periodică a părților în mișcare cu uleiuri speciale aflate în comerț și se evită bruscarea mecanismului la deschidere sau închidere.
• Aspirați periodic pentru a înlătura praful. Dacă nu e înlăturat periodic, deși nu se vede ca pe topul unei mese, praful se așează pe tapițerie, o poate murdări și îi poate da un aspect neplăcut.
 Materiale textile
• În cazul unor incidente precum vărsarea de lichide, acționați imediat. Acționarea rapidă este esențială pentru a preveni deteriorările permanente.
• Pata se absoarbe imediat cu ajutorul unei cârpe, albă și curată (cum ar fi un șervet sau un prosop).
Înlăturați cât mai mult din pată înainte să o curățați.
• Se absoarbe, nu se freacă și nu se perie. Astfel de acțiuni agresive pot da naștere unor deformări permanente.
• Îndepărtați guma de mestecat cu un cub de gheață învelit în plastic, apoi răzuiți atent cu un card. Pentru a înlătura excesul de ceară de lumânare, așezați o cârpă subțire deasupra și presați cu un fier de călcat cald (nu fierbinte!).
• Dacă sunt pete care persistă pe material vă recomandăm o curățare profesională.
 Imitația de piele
• Se tamponează pata imediat cu o cârpă uscată, imitația de piele fiind un material poros, pata poate să
pătrundă printre porii acestuia. Se șterge ușor cu o cârpă deschisă la culoare din bumbac, ușor umezită
cu o soluție diluată de apă distilată și săpun până când pata nu mai este vizibilă.
• Nu se recomandă folosirea solutiilor de intretinere, a detergenților, cremelor, alcoolului, a acetonei, a dezinfectanților a solventiilor sau a solutiilor pentru îndepărtarea petelor.
  Pielea naturală
• Pentru îndepărtarea petelor folosiți o cârpă moale, de culoare deschisă, pentru a nu lăsa urme.
• Eventual umeziți cârpa în puțină apă cu săpun lichid.
• Ideal este să se folosească pentru întreținere și curățare soluții și creme speciale, destinate pielii naturale.
Periodic, se folosește și o soluție de hidratare a materialului care previne uscarea pielii sau apariția crăpăturilor. Produsul de întreținere se aplică pe o cârpă din bumbac, nu direct pe piele.
• Îndepărtați lichidele prin tamponare imediată cu o cârpă curată. Lăsați apoi pielea să se usuce. În majoritatea cazurilor pata se atenuează în timp.
Atenție: Nu frecați niciodată pata pentru a o îndepărta pentru că în acest fel obstrucționați porii și pata va deveni strălucitoare.
Pernele de șezut și pernele decorative
• Vă recomandăm să le aspirați și să le aerisiți cel puțin o dată pe lună.
• Nu folosiți înălbitori, agenți chimici sau abrazivi pentru înlăturarea petelor.
 Mobilier din lemn masiv, furniruit
Scaune, scaune tapițate, mese, măsuțe de cafea
 Instrucțiuni generale:
Mobilierul din lemn masiv este unul prețios și pretențios. Are o valoare estetică deosebită și este păcat să nu-i acordați îngrijirea corespunzătoare. Lemnul masiv este foarte rezistent și dacă urmați câteva reguli vă veți bucura ani la rând de frumusețea lui nemuritoare.
• Durata medie de utilizare a produselor din categoria scaune, scaune tapițate, mese și măsuțe de cafea este de 5 ani, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare, montaj și exploatare.
• Nu lăsați lichidele să interacționeze cu mesele și scaunele. Orice pată de lichid trebuie ștearsă imediat cu o cârpă moale și uscată, în direcția fibrei lemnului.
• Expunerea excesivă la soare poate cauza pierderea luciului și degradarea suprafeței mesei. Schimbările extreme de temperatură și umezeală pot cauza crăpături și desprinderi ale furnirului.
• Nu așezați obiecte din cauciuc sau plastic pe suprafața mesei.
• Substanțele chimice din componența cauciucului sau plasticului pot intra în reacție cu finisajele mesei dacă sunt lăsate în contact cu aceasta mai mult timp. Pentru a evita apariția urmelor de la aceste obiecte, așezați-le pe o bucată de material textil.
• Nu așezați obiecte fierbinți pe suprafața mesei. Întotdeauna folosiți un platou înainte de a așeza recipientul fierbinte pe mobilier.
• Păstrați produsele din lemn în limite normale de umiditate și temperatură (50 - 70% umiditate; 10 - 30 grade Celsius).
• Nu este recomandată folosirea mobilierului în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat.
• Este interzisa dezambalarea coletelor de mobilier folosind obiecte tăioase.
• Nu stați în picioare pe scaun și nu îl folosiți drept scară.
• Nu folosiți scaunul dacă acesta prezintă părți componente uzate/deteriorate sau șuruburi/piulițe lipsă.
• Nu se va așeza pe scaun decât o singură persoană.
• Pentru a prelungi durata de viață a scaunului dar și pentru a evita posibile accidentări, vă rugăm sățineți cont de instrucțiunile de mai sus.
 Instrucțiuni de întreținere:
• Curățați numai cu o cârpă curată și moale din material textil. Curățarea în mod frecvent previne formarea zonelor cu abraziune, care în timp pot deteriora finisajele mesei. Micile zgârieturi sau semne pot fi acoperite cu produse destinate acestui scop. Aceste produse pot fi găsite în magazinele de specialitate sau de bricolaj.
• Nu folosiți pentru întreținere produse ce conțin alcool; nu curățați folosind înălbitori; nu uscați folosind un uscător electric; nu folosiți pentru a curăța produsul agenți chimici sau abrazivi; nu acționați asupra suprafețelor cu obiecte dure (cuțit, cutter, unghia etc); nu așezați masa în bătaia directă a razelor solare și în apropiera unei surse de lumină de tip halogen pentru a i se menține culoarea mai mult timp; nu se asează în apropierea unei surse de căldură, nu se mută masa prin împingere sau tragere ci prin
ridicare; nu se folosește ca suport pentru ghivecele cu flori.
• Ștergeți săptămânal de praf cadrul din lemn, iar tapițeria se aspiră sau se șterge cu o cârpă albă, moale și uscată.
• După utilizarea meselor și scaunelor este posibil ca prinderea șuruburilor să se slăbească, de aceea este indicată verificarea și strângerea periodică. Defecțiuni ale filetelor apărute ulterior montajului inițial nu fac obiectul garanției.
 Saltele
 Instrucțiuni generale:
• Saltelele nu se rulează, nu se îndoaie, nu se depozitează în poziție verticală, nu se usucă cu fierul de călcat sau cu uscătoare electrice și nu se păstrează în locuri umede.
• Transportul saltelei se face în ambalajul original pentru a evita deteriorarea acesteia. Tăiați cu grija ambalajul pentru a nu tăia accidental salteaua.
• Salteaua trebuie aerisită cel puțin 24 de ore înainte de prima utilizare, la temperatura de peste 20 grade Celsius deoarece la dezambalare salteaua poate prezenta mirosuri specifice procesului de fabricație.
Aceste mirosuri nu sunt toxice și dispar într-o perioadă scurtă de timp.
• Încăperea în care se utilizează salteaua trebuie să asigure condiții normale de temperatură și umiditate (50 - 60% umiditate și 10 - 30 grade Celsius).
• Saltelele care prezintă pete, urme de mucegai sau umiditate nu pot face obiectul garanției!
• Pentru a evita deformarea, salteaua trebuie așezată pe o suprafață plană; nu poziționați salteaua într‑un cadru de pat mai mic decât dimensiunea saltelei.
• Pentru a evita deformarea, salteaua trebuie asezata pe un support plan, nu folositi somiere defecte sau subdimensionate fata de greutatea saltelei.
• Periodic, salteaua se aerisește și se rotește dinspre cap spre picioare, saptămânal în prima lună, ulterior cel puțin o dată pe lună.
• Nu permiteți copiilor să sară pe saltea! Aceasta se poate deteriora iar lamelele somierei se pot rupe.
• Nu testati duritatea saltelei cu cotul sau genunchiul, reteaua de arcuri se poate desprinde/rupe.
• Dată fiind frecarea, în timp salteaua poate da semne de folosință cum ar fi aspectul de fibre încolăcite (scame).
Instrucțiuni de întreținere
Salteaua este un produs cu impact in zona de protectie a sanatatii.
Acordati maxima atentie curatarii si intretinerii saltelei, aceasta operatiune influenteaza nivelul de igiena.
Miezul unei saltele poate favoriza dezvoltarea de bacterii, virusi etc., odata prezenti in interior acestia nu mai pot fi indepartati.
• Curățarea se face cu aspiratorul, iar petele se curăță cu o cârpă ușor umezită cu soluție de apă și săpun.
• Nu se vor folosi pentru întreținere produse ce conțin alcool.
• Nu se curăță folosind înălbitori.
• Nu se folosesc pentru a curăța produsul agenți chimici sau abrazivi.
• Petele de pix sau marker nu se înlătură cu agenți chimici (alcool sanitar, acetone).
• Nu se acționează asupra suprafețelor cu obiecte dure (cuțit, cutter, unghia etc).
 Sticla securizată
 Instrucțiuni generale:
Acțiunea de curățare se va începe întotdeauna prin udarea suprafeței sticlei cu apă curată. Pentru curățare folosiți:
• Soluții de curățat non abrazive, destinate curățării sticlei.
• Unelte cu muchii de cauciuc.
• Nu se vor utiliza lame metalice, cuțite sau orice unealtă tăioasă pentru îndepărtarea impurităților deoarece acestea pot cauza zgârieturi care evoluează în timp.
• Se folosesc doar materiale de șters moi (cârpă moale, piele, hârtie moale). Pentru o folosință îndelungată se recomandă ferirea de șocuri mecanice și termice mari.
 Electrocasnice
• Furnizorii noștri de electrocasnice, chiuvete și baterii oferă certificate de garanție proprii și servicii de garanție/postgaranție.
• În perioada de garanție clientul beneficiează de constatare și remediere/înlocuire fără cost***.
Informațiile privind datele de contact ale Centrelor de service autorizate și aprobate sunt trecute pe certificatele de garanție.
• Fiecare produs vândut trebuie să fie insoțit de certificatul de garanție. Clientul semnează de luare la cunoștință cu privire la prevederile stipulate în certificate (instalare, utilizare și întreținere).
• În perioada de postgaranție se oferă aceleași servicii dar contra cost.
• Accesoriile, componentele casabile și consumabilele nu au garanție (becuri, tăvi, grătare, grilaje, butoane, filtre carbon, panouri sticlă, furtune, etc.).
Instrucțiuni de instalare, montaj și întreținere:
• Produsele sunt concepute pentru utilizare casnică și nu pentru folosirea în regim industrial, în locuri publice sau în scopuri profesionale, decât cu acordul scris al furnizorului.
• Citiți cu atenție și respectați instrucțiunile de instalare, montaj, întreținere cât și schemele de montaj și ordinea operațiilor; se recomandă păstrarea schemelor de montaj pentru consultarea ulterioară.
***În cazul reclamațiilor nefondate (utilizare necorespunzătoare sau identificare greșită a problemei), clientului i se poate solicita contravaloarea deplasării și constatării.
În unele cazuri se poate pierde și garanția produsului conform manualului de utilizare.
Cuptoare
• Instalarea se face doar de către un profesionist.
• Înainte de a folosi cuptorul pentru prima oară, urmați manualul de utilizare pentru a elimina orice miros, îndepărtați etichetele adezive etc.
• Nu montați cuptoare fără sistem de ventilație pentru răcire în modulele pentru cuptor sau modulele înalte pentru cuptor. Pericol de funcționare necorespunzătoare, deteriorare sau de incendiu.
• Pentru curăţarea zilnică folosiți apă și un detergent blând. Evitați produsele de curăţare abrazive.
• Dacă aveți un cuptor cu panouri catalitice, înlocuiți-le atunci când este necesar.
• Nu agăţați șervete de bucătărie de mânerul cuptorului atunci când acesta este în funcţiune.
• Aragazul de tip neîncorporabil nu se poate încorpora în mobilier. Între aragaz și mobilierul de bucătărie trebuie să se lase între 2 și 5 cm distanță pentru ca mobilierul să nu fie afectat de căldura emanată de cuptorul aragazului neîncorporabil. Pericol de incendiu! Arzătoarele plitei trebuie să depășească ca înălțime planul blatului de lucru pentru a nu se deteriora suprafața acestuia.
 Plite
• Instalarea se face doar de către un profesionist.
• Folosiți doar produse de curăţare non-abrazive. Evitați pudra de curăţat, bureţii din sârmă, obiectele grele sau ascuţite care pot zgâria suprafaţa.
• Pentru siguranţa copiilor, folosiți o protecţie pentru plită.
• Plitele pe gaz produc umiditate și căldură; este necesar să instalați o hotă și să aerisiți bine bucătăria.
• Pentru plitele pe gaz și cele electrice: economisiți energie folosind oale și crătiţi cu diametrul bazei egal sau puţin mai mare decât diametrul arzătorului.
• Dacă folosiți gaz GPL îmbuteliat, ar putea fi nevoie să înlocuiți injectoarele de gaz cu kitul pentru gazGPL. Citiți mai multe în manualele de utilizare care însoţesc fiecare produs.
• Pentru plitele cu gaz: montați garnitura corespunzătoare pentru a preveni scurgerile de apă care pot deteriora blatul.
• Pentru plitele cu inducţie: folosiți doar oale și cratiţe cu bază magnetică.
• Pentru plitele ceramice: folosiți doar oale și cratiţe cu bază plată.
• Pentru plitele ceramice: ștergeți întotdeaua petele de zahăr/lapte/orez sau paste, deoarece pot deteriora suprafaţa.
 Hote
• Instalați hota în locul potrivit în bucătăria dumneavoastră, pentru recircularea aerului sau pentru aerisire.
• Nu montați hote cu regim de recirculare a aerului în module pentru hote încorporabile. Pericol de funcționare necorespunzătoare sau de deteriorare.
• Folosirea burlanelor pentru prelungire reduce performanţa hotei. Lungimea maximă a unui burlan nu trebuie să depășească 3 metri.
• Respectați întotdeauna distanţa minimă de siguranţă între plită și hotă. Distanţa variază în funcţie de ţară și de tipul hotei.
• Schimbați filtrele de carbon la 3 luni și curăţati grăsimea acumulată pe acestea în mod regulat.
• În cazul în care nu curățați petele de ulei/grăsime de pe suprafaţa hotei (cel puţin o dată pe lună), acestea pot conduce la producerea unui incendiu.
• Este important să curățați hota în mod regulat.
 Cuptoare cu microunde
• Nu folosiți vase din metal în cuptorul cu microunde.
• Folosiți doar materiale care sunt recomandate pentru cuptorul cu microunde.
• Asigurați-vă că sistemul de ventilare al cuptorului cu microunde nu este obstrucţionat.
• Nu îndepărtați și nu blocați farfuria rotativă atunci când folosiți cuptorul cu microunde.
 Mașini de spălat vase
• Instalaţia de apă și electricitate trebuie efectuată de către un specialist.
• Stabiliți nivelul corespunzător de duritate a apei (valoarea pH-ului).
• Folosiți tipul potrivit de detergent.
• Pentru rezultate optime, asigurați-vă că folosiți cantitatea potrivită de detergent pentru vase și că acesta este așezat în sertarul potrivit.
• Goliți și curăţati filtrele regulat.
• Așezați întotdeauna obiectele ascuţile, de exemplu cuţitele, cu vârful în jos în sertarul pentru tacâmuri, din motive de siguranţă. Nu puneți tacâmurile în sertarul pentru veselă, pentru a nu deteriora mașina de spălat vase.
 Frigidere/congelatoare
• Dacă ați achiziţionat un congelator/frigider neîncorporabil, așezați-l astfel încât să aibă suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie.
• Frigiderele/congelatoarele neîncorporabile nu trebuie așezate în interiorul dulapurilor, pentru că obstrucţionează sistemul de ventilare și poate cauza defecţiuni.
• În cazul în care alegeți un frigider sau congelator încorporabil, așezați un grătar de ventilaţie în faţa plintei și nu o blocați/acoperiți.
• Păstrați curat orificiul pentru scurgere din spatele frigiderului și nu îl blocați/acoperiți, pentru că sistemul de îngheţare să funcţioneze corespunzător.
• Asigurați-vă că mâncarea s-a răcit complet înainte de a o păstra în frigider sau în congelator. Mâncarea fierbinte produce condens și afectează modul de funcţionare.
• Nu folosiți obiecte ascuţite pentru a curăţa frigiderul/congelatorul, deoarece pot deteriora învelișul de plastic al acestuia.
 Mașini de spălat rufe încorporabile și neîncorporabile
• Instalarea se face doar de către un profesionist.
• Înainte de a curăţa, închideți aparatul și scoateți-l din priză.
• Curățați exteriorul cu apă și săpun și apoi ștergeți cu o cârpă uscată.
• Sertarele pentru detergent și balsam se curăţă în mod regulat.
• Verificați regulat pompa, mai ales dacă:
- Cuva nu se învârte sau evacuarea nu se face în mod corespunzător.
- Aparatul face un zgomot neobișnuit în timpul evacuării, din cauza obiectelor blocate în pompa de evacuare (ace, monede etc).
• Nu scoateți niciodată manșonul pompei în timpul unui ciclu de spălare. Așteaptați până când evacuarea apei este completă. Dacă ați selectat un program de spălare la temperatură ridicată, așteaptați până când se răcește apa.
• Asigurați-vă că manșonul pompei este bine strâns, pentru a preveni scurgerile.
 Mobilier pentru copii
 Avertismente:
• Pentru a preveni accidentele cauzate de căderea sau răsturnarea pieselor de mobilier este necesar ca acestea să fie fixate bine de perete. Rugăm toți clienții să verifice comodele și dulapurile și să se asigure că sunt bine fixate conform instrucțiunilor de montaj.
• Accesoriile de fixare folosite pentru a fixa piesele de mobilier pe perete trebuie să fie alese în funcție de materialul din care este construit peretele.
• Atenție la pericolul de amplasare a patului în apropierea flăcărilor deschise și a altor surse de căldură puternică, precum aparatele electrice de încălzire, aparatele de încălzire cu gaz, etc.
• Nu utilizați patul dacă anumite elemente sunt rupte, deteriorate sau lipsesc și nu utilizați decât piese detașabile, acceptate de către producător.
• Nu lăsați nimic în pat și nu amplasați patul lângă un produs care poate furniza un punct de prindere pentru picioarele copilului sau poate prezenta un pericol de sufocare sau ștrangulare, de exemplu sfori, cordoane de perdele etc.
• Nu utilizați mai mult de o saltea în pat.
 Recomandări:
• Citiți cu atenție schema de siguranță și instrucțiunile de montaj înainte de utilizare.
• Patul nu este gata pentru utilizare decât atunci când mecanismele de blocare sunt acționate în totalitate și verificate înainte de utilizare.
• Dacă somiera este reglabilă în înălțime, poziția cea mai joasă este cea mai sigură, iar aceasta trebuie utilizată întotdeauna în aceasta poziție, cât bebelușul are vârsta cât poate ședea.
• În cazul în care copilul este lăsat fără supraveghere în pat, asigurați-vă întotdeauna că lateralele mobile sunt în poziție închisă.
• Este esențială îndepărtarea traverselor detașabile pentru menținerea somierei, înainte de utilizarea patului în poziția sa cea mai joasă.
• Toate dispozitivele de asamblare trebuie să fie întotdeauna strânse complet și verificate în mod regulat și strânse din nou dacă este necesar. 
 Reclamații:
 Acordăm o mare importanță modului de gestionare și soluționare a reclamațiilor. Acestea ne ajută să îmbunătățim constant calitatea produselor noastre.
În cazul în care produsul dumneavoastră nu corespunde din punct de vedere calitativ, conform certificatului de garanție, declarației de conformitate și instrucțiunilor de instalare, utilizare și întreținere, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:
• Formulati reclamatie in scris pe adresa de email reclamatii(at)e-monalisa.ro sau vă adresați în scris consilierului de vânzări al magazinului din care ați achiziționat produsul.
Reclamatia trebuie sa fie insotita de cat mai multe detalii, obligatoriu fotografii și etichetele coletului reclamat.
• Urmeaza să fiti contactat de catre consilierul nostru pentru ca impreuna sa identificam cea mai buna solutie de rezolvare a situatiei nedorite.
• Atentie: pentru a evita generarea de cheltuieli suplimentare evitati reclamatiile nejustificate, nu trimiteti, nu aduceti si nu expediati produse catre unitatea de service fara acceptul prealabil, scris, al furnizorului, in absenta documentelor de intrare acestea vor fi refuzate la primire.